Udtalelser

Da vi for et år siden skulle til at starte egen virksomhed, var der mange ting, vi var usikre på. Vi undersøgte markedet for, hvor vi kunne hente hjælp, og fik Berit anbefalet. Vi havde egentlig tænkt os en form for mere traditionel coaching, men blev nysgerrige efter at se, hvad en fortælling kunne gøre for os. Det har vi ikke et øjeblik fortrudt! Det var en fantastisk oplevelse, som gjorde, at vi kom til at føle os fulde af fortrøstning i forhold til vores nye firma. Nogen af de spørgsmål, vi havde, fik vi vendt på en overraskende og forløsende måde.

For at konkretisere det lidt kan vi fortælle, at vores firma hedder Nyt Mod - på at læse og skrive (www.nyt-mod.dk) og at vi begge har et langt arbejdsliv som offentligt ansatte bag os. Vi opdagede, at de begrænsninger, vi var tilbøjelige til at fokusere på, kun lå i os selv. Det var i virkeligheden ligeså meget os, der skulle have nyt mod som vores kommende kursister!

Vi har allerede anbefalet Berits fortællinger til venner og kolleger og vil gerne gentage her, at man for så vidt ikke behøver stå i nogen afgørende eller kritisk livssituation for at få et stort udbytte af en Virksom Fortælling.

Man giver sig selv en vidunderlig gave ved at komme til Berit!

Mange hilsner
Lene Mølgaard og Liselotte Kulpa
Læse-skrivekonsulenter, Nyt Mod, Hillerød

Udtalelse
Jeg har foreløbig haft fornøjelsen af Berits virksomme fortællinger 2 gange og det er netop hvad de er: Virksomme. Og meget mere end det.

I den ene session var emnet opstart af min virksomhed, og jeg fik en fantastisk fortælling om en munter landevejssoldat. En fortælling, som med sine mange detaljer og billeder gav så meget mening og viste mig en ny måde at VÆRE PÅ i processen med at definere nichen for min virksomhed. Og jeg kunne MÆRKE at fortællingen var min. Det er nu nogle måneder siden, og jeg vender stadig tilbage til fortællingen og husker på hvad den sagde mig.

Jeg lavede hurtigt en ny tid hos Berit - med et presserende og meget stort spørgsmål fra privatsfæren. Og samtalen var fuldstændig forløsende. Ikke at jeg fik et konkret svar på, hvad jeg skulle vælge. Jeg fandt ud af at noget andet var vigtigere, og fik hjælp til hvad jeg skulle tage med og ikke tage med i mine overvejelser. Jeg blev sat fri til at tage min beslutning uden en masse støj.

Berit kan noget unikt, og hun har et vidunderligt og meget troværdigt væsen, som vækker tillid. Hun er oprigtig, og oprigtigt interesseret i at hjælpe det menneske som sidder overfor hende. Det gjorde hun for mig, og jeg er sikker på hun gør det for mange, mange andre. Jeg kan varmt anbefale en af Berits virksomme fortællinger!

Pia M

Udtalelse omkring "Dig og dit unikke udtryk"
- fra mellemleder, der har fået betalt forløb på 8 gange:

Hvad du har fået ud af forløbet?
Stemmetræning - fokus er ikke længere på et ønske om at præstere. Gennem øvelser med stemme og kropssprog er jeg blevet meget bedre til at at mærke en følelse og sætte lyd på den - at følge med følelsen. Jeg vidste nok godt hvordan det hang sammen, men nu har jeg virkelig erkendt at det er den eneste (og letteste og smukkeste) vej. Helt konkret har jeg lært at bruge min kæbe rigtigt og er blevet kureret for kæbe-spændinger/smerter.

Retorik - jeg har fået nogle teoretiske værktøjer og mulighed for at afprøve dem i praksis. Det har været virkelig sjovt og lærerigt! Jeg er blevet mere bevidst om min egen gennemslagskraft.

Vanskelige situationer - jeg har oplevet at Berits råd har bragt lethed og ny energi ind i situationer, der var kørt fast (både på mit arbejde og privat).
Nogle af de problemer jeg baksede med forsvandt som dug for solen, da mine tanker og adfærd ændrede sig. Andre gange er problemerne måske ikke ligefrem forsvundet, men jeg har fået en ny forståelse og mere mod på at arbejde mig igennem dem.

Der er ro og nærvær hos Berit. Hun ved præcis hvor jeg 'er' og har kunnet mærke selv de mindste ændringer hos mig, lige når de indtraf.
Jeg er dybt taknemmelig over at have fået mulighed for at gennemgå dette forløb, og kan mærke at det jeg har lært, er blevet en del af mig, og der er stadig bevægelse.

Hvad har fungeret godt og hvad kunne gøres bedre?
Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig at noget kunne gøres bedre. Jeg er meget tilfreds.

Vivian